• Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Ny formand

Jesper Kristensen

Thisted Taekwondo Klub har fået ny Formand.

Ved sidste Generalforsamling blev der valgt en ny formand for klubben, og valget faldt på en gammel kending af klubben, nemlig Jesper Kristensen.

Jesper Kristensen er æresmedlem i Thisted Sun-Do og har en lang og glorværdig karriere i klubbens historie. Jesper er i dag uddannet 7. dan og var i mange år instruktør i Thisted, samt at han også tidligere har siddet som Formand i bestyrelsen.

Jesper vil komme til at fungere som et godt bindeled mellem klubben og Sim Uu Taekwondo, hvor han stadig træner og er aktiv.